بایگانی

خرداد ۱۳۹۱

اختلاس حروف الفبا

در جریان پرونده‌ی اختلاس معروف نقل قولی منتشر شده‌است که می‌گوید:

«آقای الف – س – م» مدیرعامل شرکت «د- ه – و» با همکاری «ز-ح-ط» که مدیر یکی ازشعب بانک «پ» بود، مبلغی را به «ی-ک-ل»  از مسئولان وزارت «ص-م-ت»  رشوه داده و یک مدیر ارشد دولتی به نام «م-ن-س» از متخلفان حمایت کرده است.

کاربر عزیزی در زیر این خبر این کامنت را نوشته‌است :

مرگ بر الف-ب-پ-ت-ج-چ-ح-خ…واقعا باید از سرنوشت این آقایان یا خانمها(معلوم نیست کدام) عبرت گرفت.بنده میخواهم عبرت بگیرم،ولی نمیدانم از کی عبرت بگیرم!!

🙂

برگه‌ها

بایگانی

موضوعات